loader image

PROJEKT UNIJNY

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Studio Fotografi Artystycznej w Malerzowicach Wielkich”, której celem jest podjęcie jednoosobowej działalności gospodarczej w miejscowości Malerzowice Wielkie w wyniku zakupu sprzętu i wyposażenia do studia fotograficznego, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wyniku operacji powstała działalność gospodarcza wraz z samozatrudnieniem.

Projekt realizowany za pośrednictwem Partnerstwa Borów Niemodlińskich. Stowarzyszenie Partnerstwo Borów Niemodlińskich działa na terenie gmin Biała, Dąbrowa, Łambinowice, Niemodlin, Prószków, Strzeleczki, Tułowice, Komprachcice, w zakresie wspierania przedsiębiorczości, zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz rozwoju aktywności społecznej.

Partnerstwo Borów Niemodlińskich

Rynek 52, 49-100 Niemodlin

tel./fax 77 4606 351
tel. kom. 797 730 415

Left Menu Icon